สปสช.พัฒนาสิทธิ ‘บัตรทอง’ เล็ง ‘นวัตกรรม’ รักษาผู้ป่วย
 • 20 Jan 2020
 • 10
 • 0
  สปสช.พัฒนาสิทธิ ‘บัตรทอง’ เล็ง ‘นวัตกรรม’ รักษาผู้ป่วย       &nb...
อ่านต่อ
ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิ...
 • 17 Jan 2020
 • 10
 • 0
ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวั...
อ่านต่อ
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำ...
 • 15 Jan 2020
 • 15
 • 0
              นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รก.) นายแพทย์ทรงคุณ...
อ่านต่อ
สปสช. จัดประชุมระดมสมอง เครือข่ายผู้ป่วย/ภาคประชาชน คัดเลือกข้อเสนอสิทธิประ...
 • 15 Jan 2020
 • 22
 • 0
สปสช. จัดประชุมระดมสมอง เครือข่ายผู้ป่วย/ภาคประชาชน คัดเลือกข้อเสนอสิทธิประโยชน์ “กองทุนบัตรทอง”   &...
อ่านต่อ
ร่วมหารือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน (สคจ.)
 • 9 Jan 2020
 • 20
 • 0
           เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2563 ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล นักวิชากา...
อ่านต่อ
ไทยให้วัคซีนหัด หัดเยอรมันและคางทูมเข็มที่ 2ครอบคลุมต่ำกว่าเป้า
 • 7 Jan 2020
 • 22
 • 0
ไทยให้วัคซีนหัด หัดเยอรมันและคางทูมเข็มที่ 2ครอบคลุมต่ำกว่าเป้า   องค์การอนามัยโลกเผยไทยให้วัคซีนหัด หัดเยอรมัน...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม(แบบ สขร ๑)
 • 2 January 2020
 • 19
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน (แบบ สขร ๑)
 • 3 December 2019
 • 33
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย. 2562
 • 12 November 2019
 • 70
 • 0
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 Nov 2018
 • 790
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนตุลาคม
 • 10 Oct 2018
 • 430
 • 0
ประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด