หมายเหตุ : ลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 20 ส.ค. 2562 /ชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 23 ส.ค. 2562

**************************************************************************************************************************

 

 - โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 - กำหนดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 - แบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมอมารี ดอนเมือง ฯ

 - ปิดการลงทะเบียน(เนื่องจากมีผู้ลงเบียนเข้ารับการอบรมครบตามกำหนดแล้ว)

 - รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Human Subject Protection

 - รายชื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

 - รายชื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 - รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมห้องดอนเมือง บอลรูม 1-2

 - การจัดทำฐานข้อมูล การจัดการเอกสารและฐานข้อมูล

 - ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยฯ

 - หลักจริยธรรม การวิจัยเชิงคุณภาพ

 - ใบลงทะเบียนประชุมวิชาการ

- 12 มิย.PPT อ.พรรณทิพา -NECAST version 2

**************************************************************************************************************************

 

 

 

 

สธ.ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาสาสมัคร
 • 19 มิ.ย. 2019
 • 91
 • 0
สธ.ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาสาสมัคร     ...
อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง
 • 17 ม.ค. 2019
 • 139
 • 0
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง CH7 NEWS เวลา 08.41 น....
อ่านต่อ
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข มอบหนังสือแด่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 ธ.ค. 2018
 • 161
 • 0
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหนังสือ 100 ปี การสาธารณสุขไทย แด่ ผู้บริหารสำนักงานปลัดก...
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 ธ.ค. 2018
 • 142
 • 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 พ.ย. 2018
 • 624
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • 7 พ.ย. 2018
 • 188
 • 0
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดงานฯ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดงาน ในวโรกาสส...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 สิงหาคม 2019
 • 25
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 18 กรกฎาคม 2019
 • 36
 • 0
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 2 กรกฎาคม 2019
 • 46
 • 0
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 206
 • 0
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ  
อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 7 ธันวาคม 2018
 • 148
 • 0
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 พ.ย. 2018
 • 624
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนตุลาคม
 • 10 ต.ค. 2018
 • 306
 • 0
ประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด